KARATE to sztuka „pustych rąk” – samoobrony bazującej na efektywnym i harmonijnym wykorzystywaniu ciała oraz umysłu. Jej obecną formę po wielowiekowej ewolucji ukształtowały trzy główne składowe:

– pierwotna, oparta o chińskie systemy walki, okinawska forma „to-de”,
– japońska wspólna koncepcja sztuk wojennych „budo”,
– dorobek współczesnej medycyny sportowej.

Powszechnie doceniane są m.in. takie walory praktyki karate jak: samodyscyplina, skuteczność w dążeniu do wyznaczanych celów czy życzliwe i pokojowe usposobienie.

Trening odbywa się według określonych, równoważnych zasad „Dojo Kun”, których uniwersalne znaczenie z powodzeniem warto odnosić do życia codziennego.

Karate tradycyjne ćwiczyć może każda osoba posiadająca brak przeciwwskazań ze strony lekarza ogólnego. Jest to świetna i całkowicie bezpieczna forma aktywności ruchowej zarówno dla dzieci, począwszy od 4-5 roku życia, aż po przedział wiekowy 60+.

Trening karate zapewnia:

  • skuteczną eliminację wad postawy
  • równomierny rozwój poszczególnych partii ciała
  • poprawę cech motorycznych
  • wzmocnienie samooceny oraz pewności siebie
  • kontrolę emocji na stabilnym poziomie
  • prawidłowe funkcjonowanie układu oddechowego i krążenia

Dodatkowo spełniając funkcję edukacyjno-wychowawczą poprzez dbałość o właściwą etykietę podczas zajęć.

Pięć zasad Dojo Kun:

Hitotsu! Jinkaku Kansei ni Tsutomuru Koto!
Po pierwsze! Dążyć do doskonałości charakteru!

Hitotsu! Makoto No Michi O Mamoru Koto!
Po pierwsze! Bronić ścieżek prawdy!

Hitotsu! Doryoko No Seishin O Yashinau Koto!
Po pierwsze! Krzewić ducha wysiłku!

Hitotsu! Reigi O Omozuru Koto!
Po pierwsze! Szanować zasady etykiety!

Hitotsu! Kekki No Yu O Imashimuru Koto!
Po pierwsze! Strzec się porywczej odwagi!

 

Ojcowie współczesnego karate: